Uvodna določila


Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala Apartmaji Moravske Toplice (www.vital-resort.si) (v nadaljevanju splošni pogoji)  so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike in/ali kupce predmetnega portala ter najemnike apartmajev. Ti splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletnega portala Apartmaji Moravske Toplice (www.vital-resort.si), splošne pogoje nakupa preko spleta, splošne pogoje najema apartmaja, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznosti uporabnika/kupca/najemnika in ponudnika.

S spletnim portalom Apartmaji Moravske Toplice (www.vital-resort.si) (v nadaljevanju »portal«) upravlja podjetje ADESCO menedžment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o., skrajšana firma: ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje, davčna številka: 48310255 (zavezanec za DDV), matična številka: 3298752, vpisan pri Okrožnem sodišču v Celju pod zaporedno številko vpisa Srg 2008/12831 (v nadaljevanju "ponudnik").

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja portal in se nanjo nanašajo ti splošni pogoji. Najemnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, najem ali plačilo najema apartmaja, in se nanjo nanašajo ti splošni pogoji. Kupec je vsaka oseba, ki je opravila nakup storitev (ne nujno tudi najema apartmaja), in se nanjo nanašajo ti splošni pogoji.

Z uporabo portala uporabnik/najemnik/kupec (v nadaljevanju "uporabnik") sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila posebej opozorjen na splošne pogoje in si jih lahko pred oddajo naročila prenese. Z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Uporabnik ima vpogled v Splošne pogoje na portalu, kjer si jih lahko prenese na trajni nosilec podatkov. V kolikor najemnik/kupec odda povpraševanje po telefonu ali preko e-pošte ter ponudnik v njegovem imenu opravi spletni nakup, se šteje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji.

 

Delovanje in uporaba portala ter spletni nakup


Ponudba storitev
Storitve ponujene preko portala so del ponudbe podjetja ADESCO d.o.o. Cene artiklov so predstavljene kot maloprodajne cene in vsebujejo DDV.

 

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),
 • kontaktne podatke,
 • bistvene lastnosti storitev in apartmajev, ki jih oddaja v najem,
 • ceno storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
 • morebitnem stroške dostave,
 • podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,
 • potrošniku informacijo o pravici odstopiti od pogodbe v skladu s 43. č. členom Zakona o varstvu potrošnikov in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
 • časovno veljavnost ponudbe in cene,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

 

Naročilo in postopek nakupa
Najemnik in/ali kupec lahko odda povpraševanje ali rezervira termin za najem apartmaja ter opravi nakup dodatnih storitev preko portala ali po telefonu (041 250 121) ali po elektronski pošti na e-naslov booking@apartma-moravsketoplice.si. Ob prijavi najemodajalec in najemnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o tipu apartmaja in datumu (obdobju) najema apartmaja.

Na portalu lahko nakupujejo tako fizične kot pravne osebe. Uporabnik izbere želeno storitev oziroma storitve. V naslednji fazi nakupa uporabnik vpiše podatke o kupcu in v primeru dostave tudi podatke za dostavo. Če gre za podjetje, vpiše uporabnik tudi podatke o podjetju. Nadalje izbere uporabnik način plačila, kjer je na izbiro plačilo PayPal (sistem PayPal ali kreditna kartica v okviru sistema PayPal) ali plačilo po predračunu. S klikom na gumb "Potrdi nakup" uporabnik potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji in zaključi nakup. Skozi celoten proces izbiranja storitev ima uporabnik prikazane izbrane storitve in njihovo ceno.

Nadalje sistem uporabnika opozori, da je zaključil z nakupom. Uporabnik prejme obvestilo o rezervaciji ali obvestilo o oddanem povpraševanju ali obvestilo o nakupu na elektronski naslov, ki ga je navedel. V vseh navedenih primerih je e-sporočilu priložen predračun, kjer so vidne naročene storitve, ter navodila, kako odstopiti od nakupa. Uporabniku je ob posredovanju potrditvenega sporočila ob nakupu izdelkov posredovana tudi povezava do teh splošnih pogojev poslovanja. Uporabnik je nato pred koriščenjem storitev lahko dodatno obveščen, preko e-sporočil, na nakup dodatnih storitev, ki jih nudi ponudnik, na prevzem ključev v primeru najema apartmaja, o ažurnih podatkih v zvezi z izvedbo naročenih storitev itn. Po obdelanem naročilu, ki sledi prejetem plačilu, prejme uporabnik preko pošte ali e-pošte račun. Najemnik bo preko e-pošte obveščen, kje in kako vnese podatke za voucher. Ponudnik na dan prihoda posreduje voucher na recepcijo Hotela Termal.

V kolikor najemnik/kupec odda povpraševanje po telefonu ali preko e-pošte ter ponudnik v njegovem imenu opravi spletni del nakupa, se šteje, da je bil najemnik/kupec seznanjen s splošnimi pogoji.

 

Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na transakcijski račun ponudnika po izdanem predračunu,
 • preko PayPal sistema (registriran uporabnik sistema PayPal ali kreditna kartica), kjer je nakazilo nakazano na PayPal račun ponudnika.

Za dan plačila se šteje dan, ko ponudnik prejme plačilo na transakcijski račun ali na PayPal račun.
Ponudnik izda račun po prejetem nakazilu in ga posreduje kupcu po pošti ali e-pošti.

 

Cene

Cene so izražene v €/noč/apartma.

Cena 1: velja za vse dni, razen obdobja Cene 2.
Sončnica 4 in Sončnica 16: 62 €.
Tulpika 4, Tulpika 9 in Tulpika 14: 60 €.
Vijolica 7: 57 €.
Trobentica 2, Trobentica 28, Marjetica 24 in Marjetica 39: 55 €.

Cena 2: velja od 23. 12. tekočega leta do 2. 1. naslednjega leta (božično-novoletni prazniki).
Vsi apartmaji: 100 €.

Obvezno doplačilo: 34 €/rezervacijo za uporabo brisač in posteljnino ter končno čiščenje.
Doplačilo za hišnega ljubljenčka: 25 €/rezervacijo.

V primeru izvajanja promocijskih ponudb veljajo cene kot določeno v posamezni promocijski ponudbi.

Vse cene vsebujejo 9,5 % DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini in pogoji plačila v teh splošnih pogojih. Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena storitve spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

Če ni v pogodbi drugače določeno, je v ceno najema apartmaja vključeno bivanje največ 4 (štirih) oseb (Trobentica 2 in Trobentica 28) oziroma 5 (pet) oseb (Vijolica 7) oziroma 6 (šest) oseb (Sončnica 4, Tulpika 4, Tulpika 14 in Sončnica 16). V ceno najema apartmaja je vključena uporaba opreme v apartmaju, poraba vode in električne energije ter uporaba posteljnine (za otroško posteljico je treba posteljnino prinesti s seboj) in brisač ter končno čiščenje. Turistična taksa ni všteta v ceno najema in se plača na recepciji ob odjavi.

Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo. Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme po oddaji naročila elektronsko sporočilo o oddanem naročilu). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo najemnik plača ob prijavi, znašajo najmanj 40 % cene najema apartmaja. Preostali del plača najemnik najmanj 14 (štirinajst) dni pred začetkom najema. V primeru, da preostalega dela cene najemnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabijo določila o najemnikovi odpovedi najema teh splošnih pogojev.

V kolikor cena storitev ni vplačana pravočasno in ni s ponudnikom posebej dogovorjeno podaljšanje roka plačila, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. V kolikor ponudnik prejme plačilo naknadno, po preteku roka za plačilo, obvesti najemnika/kupca o možnostih izvedbe storitev (možna izvedba storitve ali odpoved in v primeru slednjega tudi vračilo kupnine).

 

Koda rezervacije
Koda rezervacije je dodeljena ob nakupu storitve "najem apartmaja" ter je zapisana v predračunu in e-sporočilu, ki je po oddanem naročilu posredovano kupcu. Koda rezervacije prinaša različne ugodnosti pri nakupu dodatnih storitev, je časovno omejena in vezana na izdan predračun.

Kodo rezervacije uporabi kupec pri nakupu dodatnih storitev, in sicer na način, da jo vnese tekom spletnega nakupa dodatnih storitev. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

 

Promocijska koda
Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo objavi ponudnik na način, ki odgovarja namenu marketinške akcije ponudnika. Ponudnik ne zagotavlja, da v času nakupa obstaja aktivna promocijska koda.

Promocijsko kodo vpiše kupec tekom izvedbe spletnega naročila, in sicer na zadnjem koraku (izbira načina plačila), kjer najprej vpiše promocijsko kodo, izbere način plačila in nato potrdi zaključek nakupa. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

Roki veljavnosti za promocijske kode in akcijske ponudbe so navedeni ob akcijski ponudbi.

 

Dostava
Za najem apartmaja bo najemnik prevzel ključe apartmaja na recepciji Hotela Termal na dan prihoda, po 14. uri.

V primeru nakupa polpenziona se le-ta uredi ob prijavi na recepciji Hotela Termal.

V primeru nakupa kopalnih kart in dnevnega kosila bodo karte oziroma boni za dnevno kosilo dostavljeni na način, izbran tekom oddaje naročila (v apartma ali po pošti). Ponudnik se bo trudil, da naročeno blago odpošlje najkasneje naslednji delovni dan po prejetem plačilu. Ponudnik si pridržuje pravico, da blago pošlje tudi kasneje, vendar nikoli dalj kot 5 delovnih dni po prejetem plačilu.

Čas pošiljanja je odvisen od pogodbenega partnerja za dostavo pošiljk in nanj ponudnik nima vpliva.
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Dostava je možna izključno na območju Republike Slovenije.

 

Darilni bon
Darilni bon ponudnik izda proti plačilu kupca, v papirnati in/ali elektronski obliki (kupec prejme bon in/ali e-mail s kodo darilnega bona). Vsak darilni bon je označen s svojo kodo in ga je ponudnik zavezan sprejeti kot plačilo za nakup storitev preko portala.

Darilni bon je možno naročiti preko spleta, s klicem na številko 041 250 121 ali poslanim e-sporočilom na booking@apartma-moravsketoplice.si. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih artiklov. Veljavnost darilnega bona je 12 mesece od izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu to drugače označeno.

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. Bon se lahko vnovči le za najem apartmaja, v kolikor ni drugače dogovorjeno. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Vrednost nakupa mora biti enaka ali višja od vrednosti darilnega bona.

 

Pravica do odstopa od najema/nakupa ter obravnava reklamacij in pritožb


Pravica do odstopa od najema - najemnik
Najemnik ima pravico do odpovedi najema apartmaja. V tem primeru ima ponudnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil odpoved oziroma kako drugače odpovedal najem. V kolikor je najemnik vplačal dodatne storitve (kopalne karte in prehrana), se mu vplačani znesek za dodatne storitve povrne v celoti.

Najemnik mora o odpovedi najema apartmaja pisno obvestiti ponudnika (preko pošte na naslov ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje ali preko e-pošte na info@adesco.si). Če odpoved ni pisna, se šteje, kot da najema ni odpovedal. Če najemnik prekine bivanje v apartmaju zaradi vzrokov, ki niso odvisni od ravnanja ponudnika (bolezen najemnika itn.), nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V primeru odpovedi najema med potekom najema zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ponudnika zaradi nepravilno opravljene storitve, najemnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Najemnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime in/ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivali, pod pogojem, da je sprememba dogovorjena s ponudnikom.

Odpoved s strani najemnika prejeta (Opomba: dan prihoda je datum pričetka najema apartmaja):

 • do 21 (enaindvajset) dni pred dnem prihoda

  Ponudniku pripada povračilo v višini 0 % (nič odstotkov) cene najema

 • od 21 (petinštirideset) do 15 (petnajst) dni pred dnem prihoda

  Ponudniku pripada povračilo v višini 40 % (štirideset odstotkov) cene najema

 • od 14 (štirinajst) do 8 (osem) dni pred dnem prihoda

  Ponudniku pripada povračilo v višini 70 % (sedemdeset odstotkov) cene najema

 • od 7 (sedem) do 3 (tri) dni pred dnem prihoda

  Ponudniku pripada povračilo v višini 80 % (osemdeset odstotkov) cene najema

 • zadnja 2 (dva) dni pred dnem prihoda

  Ponudniku pripada povračilo v višini 90 % (devetdeset odstotkov) cene najema

 • na dan prihoda ali nerealiziran najem

  Ponudniku pripada povračilo v višini 100 % (sto odstotkov) cene aranžmaja

 

Pravica do odstopa od najema - ponudnik
ADESCO si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi najema, če pred ali med izvajanjem najema nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ADESCO pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. ADESCO lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od najemnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s podjetjem ADESCO, predvsem če se ugotovi, da je najemnik namerno sporočil napačne podatke o številu najemnikov, ali pa je med najemom prišlo do takih sprememb, najemnik pa o tem ni obvestil podjetja ADESCO. V primeru, da ADESCO odpove najem zaradi objektivnih razlogov, ima najemnik pravico do celotnega povračila vplačane cene najema. V primeru kršitev določb pogodbe s strani najemnika, le-ta ni upravičen do povračila vplačane cene najema. Ponudnik si pridružuje pravico do uveljavlja povračila škode, ki bi jo v apartmaju povzročil najemnik, kadar škoda presega 25 €.


Pravica do odstopa od nakupa dodatnih storitev – najemnik in/ali kupec
Uporabnik lahko odpove nakup storitev (kopalne karte in prehrana):

 • do najkasneje 1 dan pred prihodom v apartma (v kolikor je najel apartma) oziroma
 • v primeru samostojnega nakupa storitev (brez najema apartmaja) najkasneje v 14-ih dneh od dneva nakupa. Za datum nakupa se šteje datum, ko so bile kopalne karte oziroma boni za prehrano dostavljeni.

Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-naslov prodajalca: info@adesco.si. V primeru odstopa od pogodbe kupec prejeti artikel vrne po pošti na naslov prodajalca: ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga (poškodovanje/uničenje kopalnih kart in/ali bonov za prehrano), če je zmanjšanje posledica ravnanja kupca. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi s pravočasnim odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni:

 • od prejema sporočila o odstopu od pogodbe (v primeru, ko gre za odpoved najema apartmaja) oziroma
 • ko ponudnik prejme vrnjeno blago (kopalne karte in/ali boni za prehrano).

V kolikor je odpoved nakupa storitev pravočasna, se kupcu povrne celoten vplačan znesek. V kolikor odpoved nakupa ni pravočasna, zadrži ponudnik 30 % vplačanega zneska.


Reklamacije in pritožbe
V primeru nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri najemu apartmaja najemnik omenjene prijavi neposredno kontaktni osebi ponudnika (navedena na predračunu, voucherju za prevzem ključev in v dokumentaciji, ki se nahaja v apartmaju) ali pisno (preko pošte na naslov ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje ali preko e-pošte na info@adesco.si). V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe itn.), najemnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil ponudnika, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene najema oziroma plačilu škode. Najemnik lahko vloži reklamacijo pisno najkasneje v 3 dneh po odhodu iz apartmaja. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak najemnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer najemodajalec take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Najemnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo recepcije oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Brez pisne reklamacije najemodajalec ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.


Vračila plačil
Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Pri odpovedi nakupa storitev, kjer je bila koriščena koda rezervacije ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika. Znesek za vračilo,  ki je skladen s splošnimi pogoji, se vrne na TRR uporabnika.  Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

Najem apartmaja (hišni red)


Splošni pogoji najema apartmaja veljajo za najem apartmajev Sončnica 4, Sončnica 16, Tulpika 4, Tulpika 9, Tulpika 14,  Vijolica 7, Trobentica 2, Trobentica 28, Marjetica 24 in Marjetica 39 v turističnem naselju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah (Terme 3000). Apartmaji so v lasti ponudnika. Splošna določila za najem in koriščenje apartmaja veljajo skupaj s hišnim redom Term 3000 (hišni red se nahaja v apartmaju). Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko odda rezervacijo oziroma prijavo za koriščenje apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu in v apartmaju.

Najemnik mora ob prijavi posredovati zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost. V primeru, da najemnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava najemnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o najemnikovi odpovedi najema.


Odpoved najema apartmaja
Odpoved najema apartmaja, s strani najemnika in ponudnika, je opredeljena v poglavju Pravica do odstopa od nakupa.


Informacije
Informacije, ki jih najemnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo ponudnika bolj kot navedbe v teh splošnih pogojih ali pogodbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije apartmajev in ostalih storitev, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.


Prihod in odhod najemnika
Nastanitev je možna po 14. uri na dan prihoda. V kolikor je apartma prost in pripravljen na vselitev pred 14. uro (predhodno dogovorjeno ob predaji napotnice), je prihod možen tudi pred 14. uro. Na dan odhoda je treba apartma izprazniti do 10. ure, če ni v pogodbi določeno drugače.


Prevzem ključev, recepcija Hotela Termal
Voucher za prevzem ključev izpolni najemnik na spletu, najkasneje do 3 (tri) dni pred prihodom. V zadnjih 3 dneh lahko voucher ureja samo ponudnik. Navodila za izpolnitev prejme najemnik po e-pošti. Na dan prihoda ponudnik posreduje voucher na recepcijo Term 3000.

Najemnik za prijavo ne potrebuje voucherja v tiskani obliki! Predložiti je potrebno osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje za vse osebe, navedene na voucherju, medtem ko za otroke posreduje vsaj rojstne podatke.

Recepcija v Hotelu Termal, Terme 3000, Kranjčeva ul 12, 9226 Moravske Toplice) je odprta 24/7:

 • Prevzem ključev: po 14. uri na dan prihoda.
 • Vračilo ključev in plačilo turistične takse: na dan odhoda do 10. ure.


Zloraba in preprodaja ključev je kazniva. Za vsak izgubljen ali odtujen ključ se zaračuna odškodnina 5 € oziroma skladno s cenikom Term 3000.


Ostala navodila
Kajenje v apartmaju je strogo prepovedano.

Hišni ljubljenčki so dovoljeni v apartmaju Tulpika 14 oziroma drugače, v kolikor izrecno dovoljeno s strani ponudnika. Za alergije in podobne bolezni, ki so posledica bivanja živali v apartmaju, ponudnik ne odgovarja. Ob rezervaciji apartmaja je prijava živali obvezna.

Najemnik uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. V kolikor povzroči škodo, namerno ali iz malomarnosti, jo je dolžan povrniti. V primeru, da pride do poškodb v apartmaju, mora najemnik o tem nemudoma obvestiti lastnika.

Gostje ob odhodu iz apartmaja:

 • pospravijo apartma (omare, omarice, hladilnik, kopalnica ...)
 • počistijo posodo, ki so jo uporabljali,
 • odnesejo smeti,
 • izklopijo naprave (npr. poleti klimatsko napravo, pozimi nastavijo ogrevanje na temperaturo 10°C …) ter
 • zaprejo polkna in vrata.


Najemnik ne sme dati apartma v podnajem ali v uporabo kateri drugi osebi.


Prijava napak na elektro in vodovodno-kanalizacijskih napravah
Najemnik je dolžan takoj prijaviti vsako napako, ki bi imela za posledico škodo na lastnini ADESCO, zaradi okvare na elektro in vodovodno-kanalizacijskih napravah. Napako odpravi strokovno usposobljena oseba, ki jo določi ADESCO. Najemniku se izrecno prepoveduje kakršenkoli poseg na omenjenih napravah. ADESCO ob nepooblaščenem posegu najemnika ali drugih oseb ne odgovarja za njihovo zdravje in življenje.


Reklamacije oziroma pritožbe
Reklamacije oziroma pritožbe s strani najemnika so opredeljene v poglavju Pravica do odstopa od najema in/ali nakupa ter obravnava reklamacij in pritožb.


Izguba lastnine, požar ali tatvina
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo osebno lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustila v najetem apartmaju. Najemnik se s sklenitvijo pogodbe (potrjeno rezervacijo) izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi stroški.

V vsakem primeru nesreče naj najemnik najprej poskrbi za vse udeležence in jim po potrebi nudi prvo pomoč.

V primeru tatvine mora najemnik takoj obvestiti najemodajalca in poklicati policijo (113), da naredijo policijski zapisnik, kar je NUJNO storiti v takem primeru.

V primeru manjšega požara mora najemnik najprej poizkušati pogasiti požar.  V kolikor gre za večji požar, mora takoj obvestiti poklicati gasilce (112), kar je NUJNO storiti v takem primeru.


Odgovornost najemodajalca
Najemodajalec poskrbi, da so apartma in vse naprave v apartmaju tehnično brezhibne, brez okvare, ki bi lahko povzročila zaplete ali nesrečo.

Najemodajalec v primeru poškodovanega apartmaja, po predhodnem dogovoru z najemnikom,  poskrbi za drug termin najema.

Najemodajalec ne odgovarja za osebno lastnino, ki je bila pozabljena v apartmaju.

V drugih primerih najemodajalec ne odgovarja.

 

Varovanje osebnih podatkov in varnost


Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik sme vse pridobljene osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju. Ponudnik hrani IP naslove vseh obiskovalcev portala začasno, da prepreči morebitne zlorabe (največ do 30 dni). Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava kopalnih kart in bonov, priprava voucherja, vse v zvezi z naročilom) ter ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo. Za izvedbo naročila ni potrebna registracija uporabnika. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik ob oddaji naročila, ne odgovarjamo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Do izjemnega razkritja osebnih podatkov pride le v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja ADESCO, d.o.o.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.


Pogodba in arhiviranje pogodbe
Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem ter kopije računov se arhivirajo v elektronski in/ali tiskani obliki pri ponudniku.


Mnenja/komentarji uporabnikov
Mnenja oziroma komentarji, ki jih najemniki napišejo, so del portala, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik portala, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s splošnimi pogoji in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.


Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Ponudnik v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo preko ponudnika Paypal. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku ponudnika.

 

Končne določbe


Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila, spremeni splošne pogoje poslovanja kadarkoli in na kakršenkoli način.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.vital-resort.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal.

Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@adesco.si ali pisno na naslov: ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče glede na sedež ponudnika. Izgovor najemnika, da ne pozna vsebine pogodbe, ne zadrži postopka pred sodiščem.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave Pogojev najema.

V Velenju, 1. 6. 2017.

 

APARTMENTS


Apartmaji Prekmurska vas
Kranjčeva 12
9226 Moravske Toplice
Slovenija

Aparthotel Vital
Delavska ulica 21
9226 Moravske Toplice
Slovenija

Mobile: +386 41 250 121
E-mail: booking@apartma-moravsketoplice.si
Web: www.vital-resort.si

 


COMPANY


ADESCO, d.o.o.
Koroška cesta 37a
3320 Velenje
Slovenija

 

E-mail:  info@adesco.si