Evropski sklad za regionalni razvoj

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Operacija: Energetska prenova Apartmajev Vital.

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj.

Skupna vrednost operacije in prispevek EU (po pogodbi): 308.050 EUR z DDV, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 189.375 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Upravičenec: JD Turizem d.o.o.

Trajanje operacije: september 2020 – oktober 2021.

Opis operacije:

Namen investitorja je bil energetsko sanirati celotne Apartmaje Vital in povečati bivalno ugodje vseh gostov kot tudi zaposlenih v podjetju. Rezultat operacije je energetsko prenovljen objekt, kjer je bil saniran ovoj stavbe ter nameščeno/a stavbno pohištvo, toplotna črpalka, talno gretje, prezračevalni in klimatizacijski sistem, energetsko učinkovita razsvetljava, sončna elektrarna, posode za ločevanje odpadkov ter varčevalne armature in kotlički.

Cilji operacije:

 • sanacija ovoja stavbe,
 • menjava stavbnega pohištva,
 • namestitev toplotne črpalke,
 • izvedba talnega gretja,
 • izvedba prezračevalnega in klimatizacijskega sistema,
 • prenova razsvetljave,
 • namestitev sončne elektrarne,
 • nakup posod za ločevanje odpadkov,
 • namestitev varčnih armatur in kotličkov.

Aktivnosti operacije:

 • energetska sanacija Apartmajev Vital

Rezultat operacije je energetsko saniran objekt:

 • saniran ovoj stavbe,
 • nameščeno stavbno pohištvo,
 • nameščena toplotna črpalka,
 • nameščeno talno gretje,
 • nameščen prezračevalni in klimatizacijski sistem,
 • nameščena energetsko učinkovita razsvetljava,
 • nameščena sončna elektrarna,
 • nameščene posode za ločevanje odpadkov ter
 • nameščene varčevalne armature in kotlički.