Izjava o odgovornosti

S spletnimi stranmi želi podjetje JD naložbe d.o.o. predstaviti apartmaje. Naš cilj je objavljati pravočasne in točne informacije. Če odkrijete morebitno napako in nas o njej opozorite, jo bomo poskušali čim prej odpraviti. Podjetje JD turizem, d.o.o. ne prevzema nikakršne pravne ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh. Informacije na teh spletnih straneh:

  • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršne koli fizične ali pravne osebe,
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene,
  • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, nad katerimi podjetje JD turizem, d.o.o. nima nadzora in za katere podjetje JD turizem, d.o.o. ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.

 

Informacije o avtorskih pravicah

©2023-2024  JD turizem, d.o.o.

Vse informacije in podobe v najširšem pomenu (besedila, skice, fotografije, zemljevidi ipd.), objavljene na tem spletnem mestu, so avtorsko delo, in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabljeno slikovno gradivo je last: ADESCO, d.o.o.,  JD turizem, d.o.o., TIC Moravske Toplice, Terme 3000 (Sava Turizem d. d.), Aeroklub Murska Sobota, Balonarski klub Berta, Konjeniški center Dvorec Rakičan, Vulkanija, Informacijski center Krajinskega parka Goričko, Doživite Prekmurje d.o.o., Muramar, Simona Cizar, s.p., Ocean Orchids d.o.o., Lončarska vas Filovci, Magdina hiša, Časarov mlin, Medičarstvo Celec, Kmečka sirarna Gorički gaj.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3) ni dovoljeno. Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo na te spletne strani.

Ogledovanje in morebitno kopiranje vsebin teh spletnih strani pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Za izvedbo naročila ni potrebna registracija uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo. Upravitelj spletne trgovine podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Izjemno razkritje osebnih podatkov bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja JD turizem, d.o.o.

Upravitelj spletne strani, JD turizem, d.o.o., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Skladno z omenjenim poskrbimo, da so vse zahteve dosežene.